Tag Archives: Xây dựng chiến lược công ty

“Bản đồ Chiến lược” cho Công ty thế kỷ 21

Vì sao lại cần Bản đồ chiến lược? Ngày xửa ngày xưa, thời kỳ mà các doanh nghiệp chỉ cần chăm lo sản xuất hiệu quả là đã thành công rồi, không phải cạnh tranh hay đổi mới gì nhiều cả. Nhưng rồi thời thế thay đổi, khi kinh tế bùng nổ cũng là lúc […]